Jdi na obsah Jdi na menu

Zahrnuje zejména zpracování účetnictví v souladu s platnými předpisy, a to počínaje od vedení knihy pohledávek a závazků, pokladen, bankovních výpisů či jiných evidencí včetně jejich řádného zaúčtování. Dále je vedena evidence pro DPH, evidence majetku včetně účetních a daňových odpisů, je kontrolován stav skladové evidence a zůstatky účetního a fyzického stavu zásob a nedokončené výroby předloženého klientem.
Dle požadavků klienta jsou předkládány měsíční či kvartální závěrky a na konci účetního období je zpracována roční uzávěrka včetně dokladové inventarizace. Zpracování roční závěrky je zahrnuto v ceně účetnictví v případě, že se klientovi zpracovává přiznání k dani z příjmů. Během vedení účetnictví je klientovi poskytováno metodické a daňové vedení dle jeho potřeb.
 

Položka Cena
Základní paušál dle složitosti, obratu a rozsahu poskytovaných služeb min 1398 Kč/měsíc
Za řádek, knihy pohledávek a závazků – u neplátce 21,64 Kč
Za řádek daňové evidence, knihy pohledávek a závazků – u plátce DPH 32,46 Kč
Za řádek dokladu (účetní případ v účetní knize) 12,98 Kč
Uvedené ceny zahrnují i evidenci běžného drobného investičního majetku, i dlouhodobého IM včetně jeho daňových odpisů.

V případě složitějších účetních a daňových operací (zejména se jedná o operace s nemovitostmi) nebo většímu počtu drobného odepisovaného majetku bude k základním cenám účtována přirážka dle skutečně provedených prací v hodinové sazbě. V případě velkého množství stále se opakujících dokladů může být klientovi poskytnuta sleva z ceny. Tato sleva bude konzultována s klientem individuálně.

 

Jazyky

ČeštinaEnglishRuština